VVFD adviseert u graag over de mogelijkheden van aanvullende en/of individuele pensioenvoorzieningen.

Het ouderdomspensioen is het totale inkomen, dat u ontvangt na uw werkzame leven (meestal vanaf 65-jarige leeftijd). Het algemene streven is dat dit inkomen 70% van het laatst verdiende inkomen bedraagt.

Pensioenopbouw voor een werknemer.

Het ouderdomspensioen bestaat meestal uit A.O.W., bedrijfspensioen en eventueel een privéaanvulling (lijfrenteverzekering, belegging- en/of spaarrekening). Wanneer het totaal van A.O.W. en bedrijfspensioen samen minder is dan 70% van het laatst verdiende loon is er sprake van een pensioengat.

Dit pensioengat ontstaat in onder andere de volgende situaties:

  • u bent van werkgever veranderd;
  • u heeft geen eindloonregeling (ruim 80% van de regelingen valt hieronder);
  • u heeft geen pensioenregeling, of een periode niet deelgenomen;
  • u bent gescheiden;
  • een deel van uw inkomen telt niet mee voor uw pensioen, denk hierbij aan overuren, provisie en bonussen.

Onderzoek door het Verbond van Verzekeraars heeft uitgewezen, dat 75% van de werknemers in loondienst een pensioentekort heeft.
Dit betekent dat een privéaanvulling voor de meeste Nederlanders een noodzaak is om een pensioen van 70% van het inkomen te behalen!

Hiervoor kunt u een lijfrenteverzekering afsluiten. Deze premies zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. Tevens zijn er oplossingen te bedenken met een belegging- en/of spaarrekening. Welke oplossing voor u het meest geschikt is, hangt geheel af van uw persoonlijke wensen en situatie. Wij nodigen u uit een afspraak te maken om uw situatie in kaart te brengen.
U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 033-8886703.

KLIK HIER VOOR DE PENSIOENCHECK!


Meer informatie?
De velden met een * zijn verplicht